11-OKT-2017 – Op woensdag 11 oktober vond tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden een brainstormsessie Landbouw plaats. Daarbij stonden het project Mineral Valley Twente en het programma Circulair Terreinbeheer centraal. Wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen was ook in Brussel om zijn verhaal te delen.

 

 

 ‘Onze pilot Twents bermmaaisel verrijkt bodemleven, binnen het programma Circulair Terreinbeheer sluit naadloos aan op het toekomstig landbouwbeleid’, aldus Volmerink. ‘Agrariërs van de vruchtbare kringloop Overijssel onderzoeken drie jaar lang of bermmaaisel inderdaad helpt om de bodem – en daarmee de gewassen – beter te voeden.’

Het verhogen van het organisch gehalte in de bodem heeft volgens Volmerink meerdere voordelen. Hij licht toe: ‘Eén hiervan is dat er meer koolstof in de landbouwbodem wordt opgeslagen. Het vastleggen van CO2 draagt bij aan het tegengaan van de negatieve gevolgen van klimaatverandering en speelt daarom een belangrijke rol binnen het gemeenschappelijke landbouwbeleid.

Verder is een hoger organisch stofgehalte gunstig voor het vochthoudend vermogen van de bodem, de bodemvruchtbaarheid en voor het bodemleven. Het organische stofgehalte is belangrijk voor een goede groei van gewassen en is daarmee direct van belang voor de boer.’

De bodemvruchtbaarheid heeft voldoende aandacht gekregen tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden en krijgt binnenkort een vervolg in Brussel. Deze zogeheten Landbouwdag wordt begin 2018 georganiseerd in samenwerking met de Regio Twente.