23-6-2017 – FabCity is onderdeel van het culturele programma van het EU2016 Nederlandse Voorzitterschap van de Europese Unie: Europe by People – The future of everyday living. Op deze creatieve plek werd een bijeenkomt van Berm tot Bladzijde gehouden om het business model een stap verder te brengen…

 

Waarom zouden we van de Berm een Bladzijde maken?
Op dit moment wordt al het stengelige, stekelige en kruidige biomassa van bermen en oevers afgevoerd als afval. Dat is jammer, want we zouden deze grasachtige biomassa ook als waardevolle grondstof kunnen zien. Om waarde aan dit maaisel toe te voegen, hebben de ondertekenaars van de intentieverklaring van Berm tot Bladzijde zich verenigd om deze biomassa om te toveren tot karton. Maar daarvoor moet nog wel wat gebeuren..

Business model
Allereerst moet er een business model ontwikkeld worden om dit alles werkbaar én haalbaar te maken. En dat is precies waar het op deze dag om draait! Ver-tegenwoordigers van alle partijen, van strategie tot uitvoering, komen bijeen om een business model uit te werken om samen de verspilling van grasachtige biomassa tegen te gaan.

En wat bereiken we daarmee?
Behalve van afval grondstof maken, zorgen we ervoor dat alle partners in de keten hun eigen businessplan kunnen maken. Wat daarbij cruciaal is, is dat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt en dat we op elkaar kunnen rekenen.

Waar doen we dit?
Welke plek om dit vraagstuk te tackelen is geschikter dan FabCity? FabCity is een tijdelijke campus én groene, zelfvoorzienende stad met 50 innovatieve paviljoenen, installaties en prototypes. We waren te gast in de World in a Shell bij Hans Kalliwoda (www.worldinashell.net).

Meer over deze bijeenkomst is te lezen in het boekje wat naar aanleiding van deze bijeenkomst is gemaakt: Van Berm tot Bladzijde: Biomassa Alliantie in Business, Amsterdam 23 juni 2016