2022-12-21 In de nazomer van 2022 organiseerde Rolf Balvert (GKB Groep) een bezoek aan de pilot Bokashi Hoeksche Waard en Barendrecht. Ketenpartners én andere geïnteresseerden waren welkom. Zij gingen met elkaar in gesprek over circulair terreinbeheer en bezochten een perenboomgaard, waar bokashi wordt toegepast als bodemverbeteraar.

Het programma van deze zomerse dag begon met een lunch op het kantoor van de GKB groep, één van de ketenpartners van de pilot Bokashi Hoekse Waard en Barendrecht. Deze pilot neemt deel aan het Circulair Terreinbeheer (CT) Kennisprogramma. Tijdens de lunch gaf Amar Sjauw En Wa namens het programma CT een toelichting op de stand van zaken van het Kennisprogramma. Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de ervaringen met deze pilot en met andere projecten rondom het circulair benutten van materialen.

Na de lunch bracht de groep een bezoek aan de (peren)boomgaard van één van de enthousiaste deelnemers aan de pilot: Fred van de Erve. Bij zijn bedrijf staat biologische landbouw centraal en worden er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Voor bodemverbetering maakt het bedrijf gebruik van bokashi dat de GKB groep maakt van natuurmaaisel van Natuurmonumenten.

Fred leidde de deelnemers rond en gaf een uitgebreide toelichting over het oogsten van de peren en over zijn ervaringen met de toepassing van bokashi. Gezien de droge zomer was Fred erg tevreden over de positieve effecten van bokashi op het watervasthoudend vermogen van zijn bodem. Ook zag Fred een vooruitgang in het bodemleven. Met trots zette hij de schop in verschillende velden (die wel en niet waren behandeld met bokashi) om de verschillen in structuur van de bodem te laten voelen en de verschillen in (samenstelling en omvang) van het bodemleven te demonstreren.

Het was een waardevolle bijeenkomst waarin de praktijk centraal stond en er veel kennis en ervaringen werden uitgewisseld.

Mocht je meer over deze pilot willen lezen, zie ook:

https://natuurlijkereststromen.nl/bodem-perengaard-krioelt-na-pilot-met-bokashi/