Investeren in de bodem = investeren in het watersysteem

Een goede bodem en een gezond watersysteem zijn nauw met elkaar verweven. Daarom werkt Waterschap Vallei en Veluwe samen met boeren aan bodemverbetering. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

2024-05-07T13:40:45+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |

Boeren met water: over kaas en bodemdaling

Hoe boer je op veen? In Zuid-Holland worden proeven gedaan met peilgestuurde drainage. Daarmee kunnen boeren zelf het grondwater sturen op hun percelen om verdere bodemdaling tegen te gaan. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

[…]

2024-05-07T13:40:16+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , |

Organische stof voor bodem en water

Het verbeteren van de bodem door organische stof vormt een telkens terugkerend thema in de Transitieagenda Biomassa en Voedsel. Waarom is organische stof zo belangrijk? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

2024-05-07T13:42:07+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |

Multi-purpose maaisel

Pilots Waterschap Drents Overijsselse Delta: testen van toepassingen van maaisel als grondstof. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T13:37:48+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , |

Maaisel naar de landbouw

Pilot langs de Regge en de Bornsebeek: hoe kunnen we op termijn al het maaisel hoogwaardig benutten als bodemverbeteraar in de landbouw, voor meer waterbergend vermogen en minder uitspoeling van mineralen? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

Maaisel leveren aan de boer

Pilot Organisch (rest)Materiaal Als Bodemmateriaal (OMAB) in Overijssel:  op weg naar een structureel en duurzaam systeem, waarbij organisch materiaal rechtstreeks aan de boer wordt geleverd voor bodemverbetering, met zo min mogelijk tussenstappen. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

Maaisel van maaipaden en watergangen

Pilot VALA en Rijn & IJssel: (sloot)maaisel dat geoogst wordt bij het beheer van de watergangen inzetten
om het organische stofgehalte van aangrenzende akkers op te krikken. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

Slootmaaisel als onderdeel van de vruchtbare kringloop

Kringlooplandbouw en duurzaam wateren bodembeheer. Dat is de ambitie van het samenwerkingsproject ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers’. De pilot ‘slootmaaisel als bodemverbeteraar’ vormt hiervan een onderdeel. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T13:39:55+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , , |

Organische stof tot nadenken

Pilot: in de regio Haarloseveld en Olden Eibergen gebruiken boeren de biomassa die geoogst wordt bij het onderhoud aan bermen, sloten en landschap om het organische stofgehalte van hun schrale bouwland te verhogen. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T13:40:21+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , |
Ga naar de bovenkant