Investeren in de bodem = investeren in het watersysteem

Een goede bodem en een gezond watersysteem zijn nauw met elkaar verweven. Daarom werkt Waterschap Vallei en Veluwe samen met boeren aan bodemverbetering. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

2024-05-07T13:40:45+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |

Verbeteren van schrale zandgronden

Pilot Kleine Kringloop Brabant: schoon en onverdacht maaisel dat wordt geoogst bij het reguliere terreinbeheer en slootonderhoud transporteren naar lokale boeren, die het materiaal onderwerken als bodemverbeteraar. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T12:26:30+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , |

Multi-purpose maaisel

Pilots Waterschap Drents Overijsselse Delta: testen van toepassingen van maaisel als grondstof. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T13:37:48+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , |

Slootmaaisel lokaal toepassen als bodemverbeteraar

Pilot Gemeente Raalte: Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T13:38:23+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |

Maaisel naar de landbouw

Pilot langs de Regge en de Bornsebeek: hoe kunnen we op termijn al het maaisel hoogwaardig benutten als bodemverbeteraar in de landbouw, voor meer waterbergend vermogen en minder uitspoeling van mineralen? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

Twents bermmaaisel verrijkt bodemleven

Pilot in Tubbergen en Dinkelland: agrariërs onderzoeken drie jaar of bermmaaisel helpt om de bodem – en daarmee de gewassen – beter te voeden. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T13:38:40+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , |

Maaisel leveren aan de boer

Pilot Organisch (rest)Materiaal Als Bodemmateriaal (OMAB) in Overijssel:  op weg naar een structureel en duurzaam systeem, waarbij organisch materiaal rechtstreeks aan de boer wordt geleverd voor bodemverbetering, met zo min mogelijk tussenstappen. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

Organische reststromen als grondstof

Pilot Topsurf in de Krimpenerwaard: zijn organische reststromen bruikbaar om bodemdaling in het veenweidegebied te compenseren en kunnen deze tegelijkertijd dienen als bodemverbeteraar? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T13:39:17+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , |

Maaisel van maaipaden en watergangen

Pilot VALA en Rijn & IJssel: (sloot)maaisel dat geoogst wordt bij het beheer van de watergangen inzetten
om het organische stofgehalte van aangrenzende akkers op te krikken. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

Slootmaaisel als onderdeel van de vruchtbare kringloop

Kringlooplandbouw en duurzaam wateren bodembeheer. Dat is de ambitie van het samenwerkingsproject ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers’. De pilot ‘slootmaaisel als bodemverbeteraar’ vormt hiervan een onderdeel. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T13:39:55+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , , |
Ga naar de bovenkant