AgroProeftuin de Peel

AgroProeftuin de Peel is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw. Duurzaam bodembeheer vormt één van de speerpunten. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, januari 2020

2024-05-07T13:33:22+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , |

Boeren met de natuur

Melkveehouder Brunia ontwikkelt een eigen methode om de bodem te voeden. Daarvoor spiekt hij voortdurend bij de
natuur, een belangrijke bron van kennis en inspiratie. Hoe werkt het principe? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

2024-05-07T13:37:52+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , |

Ecologisch bermbeheer: Bokashi en goed boeren

Pilot Groen Goed in Oost Gelre: In september 2017 ging de eerste Bokashi-kuil in Oost Gelre weer open. In twee  maanden tijd is 40 ton bermgras omgetoverd tot bodemverbeteraar voor de landbouw. Daarmee is de lokale koolstofkringloop weer gesloten. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

[…]

2021-01-04T13:23:48+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , |

Twents bermmaaisel verrijkt bodemleven

Pilot in Tubbergen en Dinkelland: agrariërs onderzoeken drie jaar of bermmaaisel helpt om de bodem – en daarmee de gewassen – beter te voeden. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T13:38:40+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , |

Maaisel van maaipaden en watergangen

Pilot VALA en Rijn & IJssel: (sloot)maaisel dat geoogst wordt bij het beheer van de watergangen inzetten
om het organische stofgehalte van aangrenzende akkers op te krikken. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

Slootmaaisel als onderdeel van de vruchtbare kringloop

Kringlooplandbouw en duurzaam wateren bodembeheer. Dat is de ambitie van het samenwerkingsproject ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers’. De pilot ‘slootmaaisel als bodemverbeteraar’ vormt hiervan een onderdeel. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T13:39:55+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , , |
Ga naar de bovenkant