Transitie met kennis

Het programma Circulair Terreinbeheer roept kennisinstellingen op om rekening te houden met de toepasbaarheid van de kennis die ze ontwikkelen en om resultaten actief te delen. We vragen enkele experts om reactie. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

2024-05-07T13:37:11+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , |

Maaisel naar de landbouw

Pilot langs de Regge en de Bornsebeek: hoe kunnen we op termijn al het maaisel hoogwaardig benutten als bodemverbeteraar in de landbouw, voor meer waterbergend vermogen en minder uitspoeling van mineralen? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

Maaisel leveren aan de boer

Pilot Organisch (rest)Materiaal Als Bodemmateriaal (OMAB) in Overijssel:  op weg naar een structureel en duurzaam systeem, waarbij organisch materiaal rechtstreeks aan de boer wordt geleverd voor bodemverbetering, met zo min mogelijk tussenstappen. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

Ga naar de bovenkant