Pilot natuurgebied Soesterberg

Utrechts Landschap wil bijdragen aan een gezondere bodem en een betere waterberging van die bodem. Op de vliegbasis Soesterberg vindt een eerste pilot plaats met circulair terreinbeheer.. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, april 2020

2024-05-07T13:32:05+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |

AgroProeftuin de Peel

AgroProeftuin de Peel is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw. Duurzaam bodembeheer vormt één van de speerpunten. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, januari 2020

2024-05-07T13:33:22+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , |

Bokashi Krimpenerwaard

Door uitvoering van een kleinschalige Bokashi-proef met bermmaaisel went het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan een nieuwe rol als duurzame terreinbeheerder. Over een kleine proef met grote potentie. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, februari 2019

2024-05-07T13:34:18+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , |

Waarde van Waddenslib

Zout slib uit de Eems-Dollard lijkt bruikbaar om de kwaliteit van suikerbietenakkers te verbeteren. De resultaten van de eerste proeven blijken veelbelovend, maar er is nog meer onderzoek nodig. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, januari 2019

2024-05-07T13:34:47+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , |

Investeren in de bodem = investeren in het watersysteem

Een goede bodem en een gezond watersysteem zijn nauw met elkaar verweven. Daarom werkt Waterschap Vallei en Veluwe samen met boeren aan bodemverbetering. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

2024-05-07T13:40:45+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |

Compost verdient waardering!

Goede compost is goud waard voor een gezonde bodem en een rijk bodemleven. Toch levert het noch de erkenning noch de prijs op die het verdient. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

2024-05-07T13:36:40+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |

Boeren met de natuur

Melkveehouder Brunia ontwikkelt een eigen methode om de bodem te voeden. Daarvoor spiekt hij voortdurend bij de
natuur, een belangrijke bron van kennis en inspiratie. Hoe werkt het principe? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

2024-05-07T13:37:52+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , |

Organische stof voor bodem en water

Het verbeteren van de bodem door organische stof vormt een telkens terugkerend thema in de Transitieagenda Biomassa en Voedsel. Waarom is organische stof zo belangrijk? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

2024-05-07T13:42:07+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |

Verbeteren van schrale zandgronden

Pilot Kleine Kringloop Brabant: schoon en onverdacht maaisel dat wordt geoogst bij het reguliere terreinbeheer en slootonderhoud transporteren naar lokale boeren, die het materiaal onderwerken als bodemverbeteraar. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T12:26:30+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , |

Ecologisch bermbeheer: Bokashi en goed boeren

Pilot Groen Goed in Oost Gelre: In september 2017 ging de eerste Bokashi-kuil in Oost Gelre weer open. In twee  maanden tijd is 40 ton bermgras omgetoverd tot bodemverbeteraar voor de landbouw. Daarmee is de lokale koolstofkringloop weer gesloten. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

[…]

2021-01-04T13:23:48+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , |
Ga naar de bovenkant