Bokashi Krimpenerwaard

Door uitvoering van een kleinschalige Bokashi-proef met bermmaaisel went het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan een nieuwe rol als duurzame terreinbeheerder. Over een kleine proef met grote potentie. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, februari 2019

2024-05-07T13:34:18+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , |

Bermmaaisel als grondstof voor biocomposiet

Pilot Biobased producten. Stel je voor: bermgras dat als vangrail weer in dezelfde wegberm belandt. Of lokaal bermgras dat later als oeverbeschoeiing in de sloot staat. Die gedachte past bij circulair terreinbeheer. Maar kan het ook? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

[…]

2021-01-04T13:37:14+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |

Van berm tot bladzijde

Hoogwaardig benutten van biomassa die geoogst wordt tijdens beheer en onderhoud. Dat blijkt een kwestie van techniek, logistiek én het organiseren van een biobased markt. Daarover gaat de pilot Van Berm tot Bladzijde. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-08T19:09:01+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |

Ecologisch bermbeheer: Bokashi en goed boeren

Pilot Groen Goed in Oost Gelre: In september 2017 ging de eerste Bokashi-kuil in Oost Gelre weer open. In twee  maanden tijd is 40 ton bermgras omgetoverd tot bodemverbeteraar voor de landbouw. Daarmee is de lokale koolstofkringloop weer gesloten. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

[…]

2021-01-04T13:23:48+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , |

Multi-purpose maaisel

Pilots Waterschap Drents Overijsselse Delta: testen van toepassingen van maaisel als grondstof. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T13:37:48+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , |

Maaisel naar de landbouw

Pilot langs de Regge en de Bornsebeek: hoe kunnen we op termijn al het maaisel hoogwaardig benutten als bodemverbeteraar in de landbouw, voor meer waterbergend vermogen en minder uitspoeling van mineralen? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

Twents bermmaaisel verrijkt bodemleven

Pilot in Tubbergen en Dinkelland: agrariërs onderzoeken drie jaar of bermmaaisel helpt om de bodem – en daarmee de gewassen – beter te voeden. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T13:38:40+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , |

Maaisel leveren aan de boer

Pilot Organisch (rest)Materiaal Als Bodemmateriaal (OMAB) in Overijssel:  op weg naar een structureel en duurzaam systeem, waarbij organisch materiaal rechtstreeks aan de boer wordt geleverd voor bodemverbetering, met zo min mogelijk tussenstappen. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

Organische reststromen als grondstof

Pilot Topsurf in de Krimpenerwaard: zijn organische reststromen bruikbaar om bodemdaling in het veenweidegebied te compenseren en kunnen deze tegelijkertijd dienen als bodemverbeteraar? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2021-01-04T13:39:17+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , |

Maaisel van maaipaden en watergangen

Pilot VALA en Rijn & IJssel: (sloot)maaisel dat geoogst wordt bij het beheer van de watergangen inzetten
om het organische stofgehalte van aangrenzende akkers op te krikken. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

Ga naar de bovenkant