Het Kernteam van het programma Circulair Terreinbeheer werkt aan een breed gedragen standpunt over de recent aangepaste Vrijstellingsregeling voor Plantenresten. Dit om het werken vanuit de kleine kringloop in de praktijk beter mogelijk te maken.

Per januari 2019 is de herziene Vrijstellingsregeling voor Plantenresten in werking getreden. De grootste winst zit ‘m in de verruiming van de transportafstand waarop het maaisel vervoerd mag worden voordat het op het land van de boer wordt gezet. Die afstandsgrens is verruimd van één naar vijf kilometer.

Grijs gebied

Het programma Circulair Terreinbeheer is daar tevreden over, maar vindt tegelijkertijd dat er in de herziene Vrijstellingsregeling kansen zijn blijven liggen. Astrid Meier: “Iedereen is blij met de verruiming van de afstandsgrens, maar ondanks de herziening van de Vrijstellingsregeling zitten we nog steeds met een grijs gebied.”

Kern: in de praktijk blijken boeren het maaisel vaak nog te willen bewerken voordat ze het op hun perceel zetten. Denk daarbij aan het toepassen van fermentatieprocessen, waarmee de organische stof uit de plantenvezels sneller beschikbaar komt voor de bodem. Dat bewerken blijkt volgens de Vrijstellingsregeling echter alleen toegestaan als daarvoor een vergunning wordt aangevraagd.

Kwaliteitsregels

Het programma Circulair Terreinbeheer vindt dat vreemd, omdat dat niet past bij het denken in kleine kringlopen. Astrid Meier: ”Boeren zouden zelf meer autonomie moeten krijgen om het maaisel te bewerken, zodat ze de bodemkwaliteit van hun eigen percelen verder kunnen verbeteren. Uiteraard kan dat alleen op voorwaarde dat er strenge kwaliteitsregels worden gehanteerd.”

Zulke kwaliteitsregels ontbreken nu nog, maar later dit jaar wil het Kernteam daarvoor een speciale checklist ontwikkelen. Meier: “Bij de ontwikkeling daarvan worden niet alleen alle pilotprojecten betrokken, maar ook partijen als de omgevingsdienst en de NVWA.”

Op de vergadering van 6 maart 2018 staat het onderwerp op de agenda van het Kernteam Circulair Terreinbeheer.