Project omschrijving

Veenoxidatie met lutum te lijf

Veen ‘inpakken’ in klei om bodemdaling tegen te gaan (Groene Hart, Utrecht/ Zuid-Holland)

In het Groene Hart worden proeven uitgevoerd om bodemdaling door veenoxidatie te stoppen. Nieuw is het idee om veen ‘in te pakken’ met klei. Een bijkomend voordeel daarvan is dat ook de CO2-uitstoot vermindert.