Project omschrijving

Pilot natuurgebied Soesterberg

Lokaal composteren en benutten van maaisel dat vrijkomt bij het beheer van een natuurgebied (Soesterberg, Utrecht)

In 2018 sloot het Utrechts Landschap zich als eerste provinciale landschap aan bij de Biomassa Alliantie. Het doel: een bijdrage te leveren aan een gezondere bodem en een betere waterberging van die bodem. Ook wil de stichting leren van de door de alliantie opgedane ervaring. Op de vliegbasis Soesterberg vindt een eerste pilot plaats met circulair terreinbeheer.