Project omschrijving

Stadswormerij Amersfoort

Wormen benutten voor het omzetten van organische reststromen in zwarte, humusrijke grond ofwel vermicompost (Amersfoort, Utrecht)

 Met een eigen wormenboerderij in iedere stad wordt kringlooplandbouw ook in een stedelijke omgeving mogelijk.