Project omschrijving

Waarde van Waddenslib

Het toepassen van zout slib uit de Eems-Dollard voor verhoging van de bodemvruchtbaarheid en de productie van landbouwgewassen (Groningen)

Zout slib uit de Eems-Dollard lijkt bruikbaar om de kwaliteit van suikerbietenakkers te verbeteren. Dat zegt Daniel Tangerman van Groningen Seaports. De resultaten van de eerste proeven blijken veelbelovend, maar er is nog meer onderzoek nodig.