Project omschrijving

Pilot blad-bokashi Arnhem

De bodem in gemeentelijke plantvakken verbeteren met bokashi die is gemaakt van lokale, gebiedseigen bladeren

Het idee is om organische stof uit bladeren in de wijken zelf te houden. Op die manier weet je waar het materiaal vandaan komt en weet je ook waar het naartoe gaat. Er zijn bovendien minder vervoersbewegingen nodig naar een centraal composteerbedrijf. Maar: hoe voer je dit plan concreet uit en hoe helpt de Checklist Kwaliteitsborging daarbij?