Project omschrijving

Pilot Agrarisch composteren Fryslân

Lokaal materiaal verwerken via ‘Controlled Microbiological Composting’, ten behoeve van bodemverbetering van nabijgelegen agrarische bouwlanden

Het idee is om compost te maken van natuurlijke restmaterialen, zoals bermmaaisel, snoeimateriaal,
slootschoonsel en rietsluik. Daarnaast kunnen boeren groene reststromen van het eigen bedrijf toevoegen én wordt er materiaal verzameld dat van derden komt, zoals lokale overheden, terreinbeheerders en agrarische bedrijven. Dit materiaal wordt centraal gecomposteerd via de CMC methode, zodat de aangesloten boeren zich alleen maar bezig hoeven te houden met het toepassen van het materiaal als bodemverbeteraar, en niet met het composteren zelf of het benodigde papierwerk. Bij het voorbereiden van de uitvoering, wordt de Checklist Kwaliteitsborging gebruikt.