Project omschrijving

Organische stof tot nadenken (Haarloseveld/ Olden Eibergen)

Geoogste biomassa toepassen voor verhoging van het organische stofgehalte van schrale bouwlanden (Haarloseveld/ Olden Eibergen, Gelderland)

In de regio Haarloseveld en Olden Eibergen gebruiken boeren de biomassa die geoogst wordt bij het onderhoud aan  bermen, sloten en landschap om het organische stofgehalte van hun schrale bouwland te verhogen. Dat is goed voor de agrarische productiviteit en voor de kwaliteit van het drinkwater dat er wordt gewonnen.