Project omschrijving

Natuurlijk kapitaal van Natura 2000 gebieden

Hoogwaardig benutten van organisch materiaal dat vrijkomt bij natuurherstelmaatregelen in Natura2000 gebieden (Overijssel)

In twintig natuurgebieden in Overijssel worden maatregelen genomen om de natuurwaarden te herstellen en te versterken. Hoe kan je omgaan met de enorme stromen organisch materiaal die daarbij vrijkomen?