Project omschrijving

Maaisel naar de landbouw (Regge, Bornsebeek)

Hoogwaardig benutten van bermmaaisel voor verbeteren van de bodemvruchtbaarheid (Regge, Bornsebeek, Overijssel)

Hoe kunnen we op termijn al het maaisel hoogwaardig benutten als bodemverbeteraar in de landbouw, voor meer waterbergend vermogen en minder uitspoeling van mineralen?