Project omschrijving

Kleine Kringloop Brabant

Materiaal dat vrijkomt bij het terreinbeheer gebruiken voor het verbeteren van schrale zandgronden bij lokale boeren (Dommel, Brabant)

Schoon en onverdacht maaisel dat wordt geoogst bij het reguliere terreinbeheer en slootonderhoud transporteren naar
lokale boeren, die het materiaal onderwerken als bodemverbeteraar. Voor Waterschap De Dommel is dat eigenlijk geen pilot meer, maar gangbare praktijk.