Project omschrijving

Grondstoffen Collectief Almere

Opschalen van de productie van biobased materialen (Flevoland)

De gemeente Almere heeft de ambitie om in 2020 afvalloos te zijn. Geïnspireerd door de visie van Gunter
Pauli (auteur van The blue Economy) worden afvalstromen uit de stad beschouwd als een waardevolle ‘bron van overvloed’ die kan dienen als basis voor een circulaire economie.