Project omschrijving

Composteren van slootmaaisel (Nederwoudse beek)

Composteren van slootmaaisel voor bodemverbetering en waterbuffering (Utrecht, Gelderland)

Een goede bodem en een gezond watersysteem zijn nauw met elkaar verweven. Daarom werkt Waterschap Vallei en Veluwe samen met boeren aan bodemverbetering.