Project omschrijving

Bokashi Krimpenerwaard

Het toepassen van lokaal geproduceerde Bokashi in het veenweidegebied, voor verbetering van de waterhuishouding van veenbodems en voor biodiversiteit (Krimpenerwaard, Zuid-Holland)

Door uitvoering van een kleinschalige Bokashi-proef met bermmaaisel went het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan een nieuwe rol als duurzame terreinbeheerder.