Project omschrijving

Boeren met water (Alblasserwaard)

Peilgestuurde drainage op perceelsniveau tegen veenoxidatie en bodemdaling (Zuid-Holland)

Hoe boer je op veen? In Zuid-Holland worden proeven gedaan met peilgestuurde drainage. Daarmee kunnen boeren zelf het grondwater sturen op hun percelen om verdere bodemdaling tegen te gaan.