Project omschrijving

Boeren met de natuur

Verhogen van organische stofgehalte in de bodem door manier van begrazen en uitspreiden van ‘potmest’ (Friesland)

Melkveehouder Brunia ontwikkelt een eigen methode om de bodem te voeden. Daarvoor spiekt hij voortdurend bij de natuur, een belangrijke bron van kennis en inspiratie. Hoe werkt het principe?