Project omschrijving

AgroProeftuin de Peel

Benutten van lokale groene reststromen voor bodemverbetering in de kringlooplandbouw (Brabant)

In de visie van de rijksoverheid is Nederland in 2030 koploper kringlooplandbouw: een landbouw waarbij niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet. AgroProeftuin de Peel is aangewezen als  experimenteergebied. Duurzaam bodembeheer vormt één van de speerpunten.