Nieuws

Vaststelling tweede wijziging LAP3 en opmaat naar CMP1

De tweede wijziging van het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) is inmiddels vastgesteld. Vanuit Circulair Terreinbeheer hebben ruim 60 partijen gezamenlijk een zienswijze ingediend op de voorgenomen wijziging. Hiermee hebben we helaas nog niet de stappen kunnen bereiken die we voor ogen hadden. Wel heeft .. Lees meer...

Verschenen: artikel Checklist als breekijzer

Zelfgemaakte lokale bokashi van blad: de gemeente Arnhem gaat ervoor. En in Friesland lanceren ze boerencompost van eigen erf. Twee projecten die kwaliteitsborging hoog in het vaandel hebben staan. Daarom gebruiken ze allebei de Checklist van het programma Circulair Terreinbeheer (CT). Hoe helpt dit .. Lees meer...

Kennisprogramma Maaisel en Blad gestart: 55 pilots nemen deel

Eind 2020 is Wageningen Universiteit en Research (WUR) gestart met de uitvoering van het Circulair Terreinbeheer kennisprogramma. In totaal hebben zich 55 pilots aangemeld voor deelname aan dit programma. Over het Kennisprogramma Het Kennisprogramma CT heeft tot doel om inhoudelijke bouwstenen .. Lees meer...

Checklist Kwaliteitsborging opgeleverd

Na een periode van overleg, testen en validatie, heeft het programma CT de ‘Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad’ opgeleverd. De tijd is nu rijp om in de praktijk te worden toegepast. De checklist geeft invulling aan de zorgplicht zoals bedoeld in de .. Lees meer...

Impressie van de CT-week

De digitale Circulair Terreinweek die plaatsvond in november 2020 was zeer geslaagd. Dagvoorzitter Frans Scheepens van Green Change: ‘Er zat een mooie lijn in het meerdaagse digitale programma en er is heel veel werk verzet. Zaadjes die op maandag werden geplant, werden tijdens de .. Lees meer...

Circulair Terreinbeheer (CT) week

30-10-2020 – Het programma CT organiseert van maandag 16 november t/m donderdag 19 november de ‘Circulair Terreinbeheer week’. Dagelijks vinden er werksessies en gesprekken plaats om kennis en ervaringen te delen en samen een stap voorwaarts te zetten. Wegens corona zullen alle activiteiten dit .. Lees meer...

Verschenen: artikel Bouwen aan vertrouwen

22-07-2020 – Een concept-checklist en een wetenschappelijk onderbouwd kennisprogramma geven de kwaliteitsborging rond circulair gebruik van maaisel een nieuwe impuls. Stichting Milieukeur, Wageningen Universiteit en het programma Circulair Terreinbeheer over bouwen aan vertrouwen in natuurlijke kringlopen. Lees/ download artikel... .. Lees meer...

Programma Circulair Terreinbeheer op stoom

22-07-2020 – Ondanks het gemis aan fysieke bijeenkomsten, heeft het programma Circulair Terreinbeheer in coronatijd flinke stappen gezet. Zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak is er veel werk verzet. Sinds dit voorjaar is de structuur van het programma CT verder ingevuld .. Lees meer...

GOO Special Bodemverbetering

11-03-2020 – Op woensdag 19 februari 2020 organiseerde het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) en de provincie Gelderland een bijeenkomst over het belang van het verhogen van organische stof in de bodem voor verschillende doeleinden zoals CO2 opslag, water vasthouden en bodemgezondheid. Aan de .. Lees meer...

Aanzet tot kennisprogramma Circulair Terreinbeheer

08-01-2020 – Het kernteam Maaisel is samen met Wageningen UR bezig met de eerste aanzet voor een kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. Daarvoor worden metingen en onderzoeken geïnventariseerd die zich richten op het rechtstreeks opbrengen, composteren en fermenteren van maaisel voor bodemverbetering. Maar ook studies naar .. Lees meer...

Concept checklist kwaliteitsborging maaisel

08-01-2020 – Samen met de verschillende ketenpartners is het kernteam Maaisel van start gegaan met het ontwikkelen van een checklist ‘kwaliteitsborging maaisel’. Uiteindelijk doel: een breed gedragen checklist op grond waarvan ketenpartners afspraken kunnen maken over kwaliteitsvragen. Het kernteam maaisel is nog .. Lees meer...

Routekaart ‘vergroting aanbod biomassa in Nederland’

10-10-2019 – Zijn er in Nederland reststromen biomassa die niet of niet optimaal worden benut? Die vraag stelde Dorette Corbey, van de Stuurgroep Routekaart Biomassa, de deelnemers aan één van de werksessies tijdens de bijeenkomst Kringlopen in de Praktijk. Dorette Corbey startte .. Lees meer...

Hoe kan het beleid beter aansluiten op de praktijk?

10-10-2019 – Als we splinternieuwe wet- en regelgeving mochten bedenken voor Circulair Terreinbeheer, wat zouden we dan willen regelen? En anticiperend op die situatie: hoe zou het beleid er vandaag dan uit moeten zien? Die vragen stonden centraal in een werksessie die plaatsvond tijdens .. Lees meer...

Impressie bijeenkomst Kringlopen in de Praktijk

10-10-2019 – Bijna 70 deelnemers waren op 17 september te gast bij Staatsbosbeheer op locatie Radio Kootwijk. Daar organiseerde het programma Circulair Terreinbeheer een bijeenkomst over het thema ‘Kringlopen in de praktijk’. In het bijzondere gebouw van Radio Kootwijk draaide alles logischerwijs .. Lees meer...

11 september: Nationale Bodemtop

10-07-2019 – Op woensdag 11 september organiseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nationale Bodemtop. Minister Carola Schouten doet dan de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. In verschillende workshops komen de diverse aspecten van duurzaam bodembeheer aan bod, o.a. verdienmodellen, innovaties .. Lees meer...

Rechtsoordeel bermgras

10-07-2019 – Na anderhalf jaar komt de gewenste ‘einde afvalstatus’ van bermgras een stap dichterbij. Belangrijke mijlpaal is een bestuurlijk rechtsoordeel over ‘voortgezet gebruik’ van bermgras, dat begin 2019 werd uitgesproken. Ondertussen staat de beoogde toepassing van bermgras in karton echter op losse schroeven. .. Lees meer...

17 september 2019 ‘Kringlopen in de praktijk’

10-07-2019 – Op 17 september 2019 organiseert het programma Circulair Terreinbeheer de bijeenkomst ‘Kringlopen in de praktijk’. We zijn te gast bij Staatsbosbeheer op locatie Radio Kootwijk. Geïnteresseerd? Meld u snel aan! Programma De dag bestaat uit drie rondes van 1,5 uur. Daarbij .. Lees meer...

Wrap up van de transitietafels

13-03-2019 – Tijdens de bijeenkomst Waarde van Water en Aarde vond een kruisbestuiving plaats tussen de pilots en vijf verschillende thema's: kennis en innovatie, beleid, handhaving en wetgeving, value case (waarde) en bestuur. Deze thema's werden besproken aan 'transitietafels'. Aan het eind van de .. Lees meer...

  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Impressie Bijeenkomst ‘De waarde van water en aarde’

Op 13 maart 2019 organiseerde het programma Circulair Terreinbeheer in Wageningen een bijeenkomst over het thema de Waarde van Water en Aarde. De bijeenkomst was bedoeld om de startende Community of Practice over dit onderwerp een extra impuls te geven en daarmee de transitie .. Lees meer...

Doorbraak voor StadsWormerij

De gemeente Amersfoort heeft in de landelijke week van de Circulaire Economie - begin januari 2019 - een gedoogbeschikking afgegeven aan de StadsWormerij. Het gaat om een tijdelijke beschikking die loopt tot 2022. Binnenkort gaan de wormen in de StadsWormerij daadwerkelijk aan .. Lees meer...

Circulair terreinbeheer opgenomen in Uitvoeringsprogramma

Begin februari 2019 stemde de Ministerraad in met het Uitvoeringsprogramma circulaire economie 2019-2023. In dit programma wordt Circulair Terreinbeheer genoemd als één van de projecten die bijdragen aan de 'optimale verwaarding van biomassa'. Met het uitvoeringsprogramma geven het kabinet en de deelnemende partijen .. Lees meer...

Standpunt Vrijstellingsregeling Plantenresten

Het Kernteam van het programma Circulair Terreinbeheer werkt aan een breed gedragen standpunt over de recent aangepaste Vrijstellingsregeling voor Plantenresten. Dit om het werken vanuit de kleine kringloop in de praktijk beter mogelijk te maken. Per januari 2019 is de herziene Vrijstellingsregeling .. Lees meer...

Werksessies Waarde van Water en Aarde op 13 maart

Op 13 maart 2019 organiseert het programma Circulair Terreinbeheer in Wageningen een bijeenkomst over het thema de Waarde van Water en Aarde. De bijeenkomst is bedoeld om de startende Community of Practice over dit onderwerp een extra impuls te geven. In de kern draait .. Lees meer...

Brochure verschenen over Klei in Zand

15-02-2019 – Vandaag verscheen een brochure over een uniek landbouwexperiment in het Gelderse Hengelo. Hierbij word onderzocht wat het effect is van het verrijken van zand met drie soorten klei. Het experiment gaat gepaard met wetenschappelijk én praktijkgericht onderzoek op percelen van .. Lees meer...

Tweegesprek Dirk-Siert Schoonman en Emmo Meijer

19-11- 2018 – Tijdens de bijeenkomst ‘Transitie met Boerenverstand’ gingen Dirk-Siert Schoonman en Emmo Meijer in gesprek over transitie. Beiden zien kansen voor biomassa als hoogwaardige grondstof. Er is samenwerking en een brede blik nodig voor het (opnieuw) bouwen en sluiten van ketens. De .. Lees meer...

De waarde van: blad en hout

30-11-2018 – Naast maaisel is het kernteam CT bezig met het oppakken van andere groenstromen, waaronder bladmateriaal en hout. Ook daarvoor zijn hoogwaardige toepassingen mogelijk en ook daarbij speelt kwaliteitsborging een belangrijke rol. In dat kader bezochten enkele leden van het kernteam het groenbedrijf .. Lees meer...

Kwaliteitsborging in de praktijk: OMAB

30-11-2018 – Het kernteam CT werkt aan het opstellen van een gedragen checklist voor het borgen van de kwaliteit van maaisel tot product. Om daarvoor input van verschillende ketenpartners te krijgen worden enkele pilots bezocht. Op vrijdagochtend 30 november was de pilot OMAB in .. Lees meer...

Magazine 2.0 verschenen

Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 19 november is het magazine ‘Transitie met boerenverstand’ gelanceerd. Het magazine is een vervolg op de in 2017 uitgekomen editie met als titel ‘Waarde van maaisel’. Dit keer staan vooral de dilemma’s centraal, die betrokkenen ervaren .. Lees meer...

Transitie in de praktijk (19/11 middag)

19-11-2018 – Wat betekenen landelijke ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie voor organisaties? En hoe kunnen medewerkers zelf bijdragen aan de transitie? In de middag van de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’ formuleerden de deelnemers concrete tips en acties om een stap verder .. Lees meer...

Praktijkgerichte werksessies (19/11 ochtend)

19-11-2018 –  Toon voordelen van circulair terreinbeheer aan met een verdienmodel. Betrek de burger en realiseer een goede kwaliteitsborging. Besteed meer aandacht aan de waarde van organische stof voor bodemverbetering én koolstofopslag. Dit zijn enkele aanbevelingen die naar kwamen uit de praktijkgerichte sessies, die .. Lees meer...

Bijeenkomst: transitie met boerenverstand (19/11)

19-11-2018 – Ruim 60 deelnemers namen deel aan de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’. Op het programma stonden ochtendsessies over diverse thema's, een tweegesprek tussen bestuurders en een middagsessie over 'transitie in de praktijk'.  Aan het eind van de dag werden enkele nieuwe leden van .. Lees meer...

Innovation Expo 2018

Op 4 oktober 2018 was het programma Circulair Terreinbeheer aanwezig op de Innovation Expo te Rotterdam. Dit is een tweejaarlijks evenement, waarmee de overheid een podium biedt aan bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om innovaties voor het voetlicht van een breed nationaal en .. Lees meer...

Wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten

Per 1 januari 2019 treedt de gewijzigde Vrijstellingsregeling plantenresten in werking. De gewijzigde regeling hanteert iets andere definities en vergroot bovendien de afstand waarover maaisel mag worden vervoerd van 1 tot 5 kilometer. De gewijzigde regeling omschrijft bermmaaisel als: natuurlijk materiaal van .. Lees meer...

Magazine 2.0

Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 19 november wordt het magazine ‘Transitie met boerenverstand’ gelanceerd. Dit magazine gaat onder andere over dilemma’s die betrokkenen ervaren bij het toepassen van circulair terreinbeheer. Het nieuwe magazine sluit aan op de landelijke Transitieagenda Biomassa en .. Lees meer...

Uitnodiging: Bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 19 november

Op 19 november 2018 vindt de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’ plaats van het programma Circulair Terreinbeheer op Landgoed Oostbroek in De Bilt. Geïnteresseerd? Meld u snel aan! In de ochtend vinden twee rondes van praktijkgerichte werksessie plaats. Hierin wisselen partijen die betrokken .. Lees meer...

Waarde van Water en Aarde

November 2018 - In 2018 werd het programma Circulair Terreinbeheer uitgebreid met grond en slib. Naast maaisel vormen dit waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem of voor andere hoogwaardige toepassingen. Om kansen te benutten werkt het programma aan de opbouw van een .. Lees meer...

Draag jij bij aan circulair waterbeheer in Nederland?

Nederlandse Waterschappen zijn op zoek naar ondernemers met circulaire oplossingen! Heb jij een innovatief idee of product dat oeverafkalving voorkomt of waar je biomassa afkomstig uit oevers in kunt verwerken? Lees hier meer over de 2 challenges en schrijf je in vóór 10 augustus om kans te .. Lees meer...

Ambassadeursgroep Circulair Terreinbeheer actief

06-06-2018 - Vorige maand kwam de ‘Ambassadeursgroep’ van de Biomassa Alliantie voor het eerst bijeen. Deze groep bestaat uit bestuurders, die zich inzetten om circulair terreinbeheer verder te brengen. Voorzitter Dirk-Siert Schoonman, heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe, benadrukt dat de ambassadeursgroep .. Lees meer...

Magazine 2.0

07-2018 - Als vervolg op het vorig jaar verschenen magazine ‘Waarde van maaisel’ is een nieuw magazine in voorbereiding. Waar in 2017 de pilots centraal stonden, is in ‘magazine 2.0’ de transitieagenda ‘Biomassa en voedsel’ het hoofdthema. Het magazine gaat in op .. Lees meer...

Waarde van Water en Aarde

Juli 2018 - Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) is uitgebreid met de grondstoffen slib en topsoil. Net als maaisel vormen dit waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem, die een bijdrage kunnen leveren aan klimaatmitigatie. Om de kansen van deze waardevolle .. Lees meer...

Programma CT op bezoek bij BVOR

15-05-2018 - In mei 2018 vond er voor de tweede keer een constructief overleg plaats tussen het programma CT en leden van de BVOR. Het belangrijkste onderwerp van gesprek: formuleren en prioriteren van gezamenlijke kennisvragen. Na afloop bezochten de deelnemers het bedrijf Van Iersel .. Lees meer...

Circulair Terreinbeheer op de GFIA beurs

Juni 2018 - Het programma Circulair Terreinbeheer presenteerde zich op 20 en 21 juni met een stand op het Global Forum for Innovations in Agriculture (GFIA Europe). Deze internationale vakbeurs en congres vond dit jaar plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het .. Lees meer...

Transitieagenda: in gesprek met ministerie en provincie

16-04-2018 – Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer ging dagvoorzitter Frans Scheepens in gesprek met gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel, met beleidsmaker Jan van Bergen van het ministerie van I&W en met kwartiermaker Erik Back van Mineral Valley Twente uit de regio. Dit .. Lees meer...

Ketenkaart Circulair Terreinbeheer

16-04-2018 – Op de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer van 16 april werd een concept van de Ketenkaart Circulair Terreinbeheer gepresenteerd. Dit document is bedoeld voor iedereen die handelingen verricht of toetst binnen de keten van circulair terreinbeheer.   Joyce Zuijdam van Rijkswaterstaat presenteerde .. Lees meer...

Veel werk verzet door Kernteam

16-04-2018 - Het kernteam Circulair terreinbeheer heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Er zijn gesprekken gevoerd met de BVOR, er wordt een nieuw magazine (2.0) over circulair terreinbeheer voorbereid, samen met Stichting Milieukeur (SMK) wordt verkend wat de mogelijkheden zijn van een keurmerk .. Lees meer...

Congres Mineral Valley Twente op 22 februari 2018

5-2-2018 – Mineral Valley Twente organiseert op 22 februari 2018 het eerste congres. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.   Mineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de .. Lees meer...

Pilots hopen op positief advies over Einde Afvalstatus

10-NOV-2017 – Negen pilots Circulair Terreinbeheer hebben inmiddels de webtoets ‘Afval of Grondstof’ ingevuld en ingediend bij de Helpdesk Afvalbeheer. Met als doel: het verkrijgen van een positief advies over Einde Afvalstatus van het maaisel dat zij in hun pilots gebruiken. Binnenkort gaat zij .. Lees meer...

Green Deal maakt plaats voor andere benadering

10-NOV-2017 – Het programma Circulair Terreinbeheer slaat een iets andere weg in. Stond eerst de Green Deal centraal om onze doelen te bereiken, nu wordt primair aangestuurd op het zo behandelen van maaisel dat het voor de wet geen afval is of – wanneer .. Lees meer...

Dankzij tien handtekeningen is de Biomassa Alliantie een feit!

6-NOV-2013 - Bestuurders van tien partijen – terreinbeheerders, overheden en kennisinstituten – hebben op feestelijke wijze hun handtekeningen gezet op een groot rond bord op 6 november in Diepenveen. Daarmee is de Biomassa Alliantie een feit. De ondertekenaars: regiodirecteur, de heer Ir. P. .. Lees meer...

Matchmaking: vraag en aanbod bij elkaar brengen

25-MRT-2014 - ‘In 2014 brengen we alle goede ideeën in de praktijk’. Dat was de insteek van de bijeenkomst van de Biomassa Alliantie op 17 maart 2014. In navolging van de ondertekening in november kwamen terreinbeheerders, overheden en kennisinstellingen samen op Natuurderij .. Lees meer...

Voortgang, barrières en nieuwe initiatieven

3-NOV-2014 - De leden van de Biomassa Alliantie waren op 23 september te gast bij Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn om het te hebben over voortgang, barrières en om nieuwe initiatieven te delen. Naast de vaste alliantiepartners waren ook andere belangstellenden aanwezig. De alliantie .. Lees meer...

Biomassa: wie helpt mee om de keten te sluiten?

13-OKT-2015 - Om de verschillende schakels binnen de (rest)biomassaketen - zoals aanbieders, verwerkers en gebruikers - dichter bij elkaar te brengen, was er op 8 september 2015 een praktijkcursus in opdracht van de Biomassa Alliantie. De deelnemers zochten in het waterschapshuis .. Lees meer...

Bijeenkomst van Berm tot Bladzijde in FabCity Amsterdam

23-6-2017 – FabCity is onderdeel van het culturele programma van het EU2016 Nederlandse Voorzitterschap van de Europese Unie: Europe by People - The future of everyday living. Op deze creatieve plek werd een bijeenkomt van Berm tot Bladzijde gehouden om het business model een .. Lees meer...

Start voor pilot ‘Van Berm tot Bladzijde’

13-MEI-2016 - De pilot ‘Van Berm tot Bladzijde’ is op donderdag 12 mei 2016 van start gegaan. Met het ondertekenen van een intentieverklaring bundelden achttien partijen in Oosterbeek hun krachten om grasachtige biomassa in te zetten als drager voor de productie van karton. .. Lees meer...

Intakegesprek Green Deal Circulair Terreinbeheer

2-FBR-2017 - ‘’Prettig en constructief’’ vonden de deelnemers het intakegesprek dat op 2 februari 2017 plaatsvond. Het vormde het eerste gesprek om te komen tot een Green Deal circulair terreinbeheer. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het kernteam van de Green Deal, .. Lees meer...

Infographic Circulair Terreinbeheer

23-FBR-2017 - Maaisel waarderen als duurzame grondstof: dat is de kern van circulair terreinbeheer. Om zoveel mogelijk waarde te creëren, is het belangrijk om in het hele proces van maaien tot productie rekening te houden met de eisen van de consument. Een in januari .. Lees meer...

Maaisel loont

23-FBR-2017- Dat maaisel goed bruikbaar is als bodemverbeteraar, ervaren sommige boeren al in de praktijk. Dat blijkt uit een artikel in het tijdschrift Nieuwe Oogst van mei 2013. Volgens het artikel verbetert maaisel de structuur van de bodem, vergroot het de .. Lees meer...

Serie gesprekken met ministeries

19-MEI-2017 – Welke mogelijkheden zijn er binnen de huidige wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de pilots van de GDCT? Is er extra experimenteerruimte nodig en, zo ja, hoe kunnen we dat regelen? Dat is de insteek van gesprekken die vertegenwoordigers van het .. Lees meer...

Interview met Annewil Hooijer: onbekend maakt onbemind

23-05-2017 – ‘’Het verwerken van bermgras tot grondstof verdient een beter imago’’, vindt Annewil Hooijer van groenverwerker Hooijer Renkum B.V. ‘’Er circuleren spookverhalen over rokende en stinkende bergen groenafval op ons terrein, waaruit allerlei schadelijke stoffen in de bodem lekken. Maar dat is niet .. Lees meer...

Structuur en visie CT

23-5-2017 – In een recent verschenen notitie beschrijft het kernteam de visie en het doel van Circulair Terreinbeheer. Bovenaan staat het verkrijgen van de ‘einde afvalstatus’ voor maaisel. Om van de afvalstatus af te komen, moet in de praktijk worden aangetoond .. Lees meer...

Interview met Joyce Zuijdam: van pilot naar ‘echie’

1-JUN-2017 – ‘’Er samen met andere partijen voor zorgen dat bermmaaisel afkomt van de ‘afvalstatus’. Dat doel staat voor Joyce Zuijdam, kernteamlid van de GDCT, centraal. ‘’De Green Deal is een katalysator hiervoor. Met pilots kunnen we kennis, ervaringen en argumenten verzamelen om maaisel .. Lees meer...

Magazine Waarde van Maaisel verschenen

12-OKT-2017 – Tijdens het minisymposium op 12 oktober, reikte Joyce Zuijdam het eerste exemplaar van het magazine uit aan Michiel Scheffer, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Het magazine beschrijft 15 pilots met als motto: het inzetten van maaisel uit circulair terreinbeheer als hoogwaardige grondstof .. Lees meer...

Mini Symposium Circulair Terreinbeheer

12-OKT-2017 - Ruim 60 personen bezochten op 12 oktober het Mini Symposium Circulair Terreinbeheer. Zij waren te gast in de kapel van Hogeschool van Hall Larenstein te Velp, om elkaar te ontmoeten, te luisteren naar geleerde lessen en naar de toekomst te kijken. Een .. Lees meer...

Circulair Terreinbeheer centraal bij brainstormsessie Landbouw

11-OKT-2017 - Op woensdag 11 oktober vond tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden een brainstormsessie Landbouw plaats. Daarbij stonden het project Mineral Valley Twente en het programma Circulair Terreinbeheer centraal. Wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen was ook in Brussel om .. Lees meer...