10-07-2019 – Op 17 september 2019 organiseert het programma Circulair Terreinbeheer de bijeenkomst ‘Kringlopen in de praktijk’. We zijn te gast bij Staatsbosbeheer op locatie Radio Kootwijk. Geïnteresseerd? Meld u snel aan! Lees meer…

10-07-2019 – Maaisel dat is gecomposteerd of gefermenteerd moet onder de Vrijstellingsregeling Plantenresten vallen. Bovendien zouden deze bodemverbeteraars als aparte categorie in de Meststoffenwet moeten worden opgenomen. Daarvoor pleit de Biomassa Alliantie, uit oogpunt van een vitale bodem en een circulaire economie. Zij schreven een pamflet met hun oproep én argumenten. Download document…

10-07-2019 – Na anderhalf jaar komt de gewenste ‘einde afvalstatus’ van bermgras een stap dichterbij. Belangrijke mijlpaal is een bestuurlijk rechtsoordeel over ‘voortgezet gebruik’ van bermgras, dat begin 2019 werd uitgesproken. Ondertussen staat de beoogde toepassing van bermgras in karton echter op losse schroeven. Wat te doen? Lees meer…

10-07-2019 – Op woensdag 11 september organiseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nationale Bodemtop. Minister Carola Schouten doet dan de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. In verschillende workshops komen de diverse aspecten van duurzaam bodembeheer aan bod, o.a. verdienmodellen, innovaties en dataverzameling. Lees meer…

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Op 13 maart 2019 organiseerde het programma Circulair Terreinbeheer in Wageningen een bijeenkomst over het thema de Waarde van Water en Aarde. De bijeenkomst was bedoeld om de startende Community of Practice over dit onderwerp een extra impuls te geven en daarmee de transitie naar een gezonde bodem te versnellen. Lees meer…

13-03-2019 – Tijdens de bijeenkomst Waarde van Water en Aarde spraken de deelnemers aan vijf ‘transitietafels’ over kennis en innovatie, beleid, handhaving en wetgeving, value case (waarde) en bestuur. Aan het eind van de dag vatten de vertegenwoordigers de belangrijkste aandachtspunten samen. Lees meer …

De gemeente Amersfoort heeft in de landelijke week van de Circulaire Economie – begin januari 2019 – een gedoogbeschikking afgegeven aan de StadsWormerij. Het gaat om een tijdelijke beschikking die loopt tot 2022. Lees meer…

Begin februari 2019 stemde de Ministerraad in met het Uitvoeringsprogramma circulaire economie 2019-2023. In dit programma wordt Circulair Terreinbeheer genoemd als één van de projecten die bijdragen aan de ‘optimale verwaarding van biomassa’. Lees meer…

Het Kernteam van het programma Circulair Terreinbeheer werkt aan een breed gedragen standpunt over de recent aangepaste Vrijstellingsregeling voor Plantenresten. Dit om het werken vanuit de kleine kringloop in de praktijk beter mogelijk te maken. Lees meer…

Op 13 maart 2019 organiseert het programma Circulair Terreinbeheer in Wageningen een bijeenkomst over het thema de Waarde van Water en Aarde. De bijeenkomst is bedoeld om de startende Community of Practice over dit onderwerp een extra impuls te geven. In de kern draait het om het herstel van de bodemvitaliteit. Lees meer…

15-02-2019 – Vandaag verscheen een brochure over een uniek landbouwexperiment in het Gelderse Hengelo. Hierbij word onderzocht wat het effect is van het verrijken van zand met drie soorten klei. Het experiment gaat gepaard met wetenschappelijk én praktijkgericht onderzoek op percelen van deelnemende boeren. Download de brochure…

2018

30-11-2018 – Het kernteam CT werkt aan het opstellen van een gedragen checklist voor het borgen van de kwaliteit van maaisel tot product. Om daarvoor input van verschillende ketenpartners te krijgen worden enkele pilots bezocht. Op vrijdagochtend 30 november was de pilot OMAB in het Overijsselse Vechtdal aan de beurt. Lees meer…

30-11-2018 – Naast maaisel is het kernteam CT bezig met het oppakken van andere groenstromen, waaronder bladmateriaal en hout. Ook daarvoor zijn hoogwaardige toepassingen mogelijk en ook daarbij speelt kwaliteitsborging een belangrijke rol. In dat kader bezochten enkele leden van het kernteam het groenbedrijf van de gemeente Deventer, alsmede Natuurderij Keizersrande in Diepenveen. Lees meer…

Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 19 november is het magazine ‘Transitie met boerenverstand’ gelanceerd. Het magazine is een vervolg op de in 2017 uitgekomen editie met als titel ‘Waarde van maaisel’. Dit keer staan vooral de dilemma’s centraal, die betrokkenen ervaren bij het toepassen van circulair terreinbeheer. Het magazine sluit aan op de landelijke Transitieagenda Biomassa en Voedsel. Download een pdf van het magazine.

19-11-2018 – Ruim 60 deelnemers namen deel aan de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’. Op het programma stonden ochtendsessies over diverse thema’s, een tweegesprek tussen bestuurders en een middagsessie over ‘transitie in de praktijk’.  Aan het eind van de dag werden enkele nieuwe leden van de Biomassa Alliantie verwelkomd. Kernwoorden van de dag: circulair, waarde, pionieren, durven, doen. Lees meer…

19-11-2018 –  Toon voordelen van circulair terreinbeheer aan met een verdienmodel. Betrek de burger en realiseer een goede kwaliteitsborging. Besteed meer aandacht aan de waarde van organische stof voor bodemverbetering én koolstofopslag. Dit zijn enkele aanbevelingen die naar kwamen uit de praktijkgerichte sessies, die plaatsvonden in de ochtend van de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’. Een impressie werd vastgelegd op film. Lees meer…

19-11- 2018 – Tijdens de bijeenkomst ‘Transitie met Boerenverstand’ gingen Dirk-Siert Schoonman en Emmo Meijer in gesprek over transitie. Beiden zien kansen voor biomassa als hoogwaardige grondstof. Er is samenwerking en een brede blik nodig voor het (opnieuw) bouwen en sluiten van ketens. De kracht van het programma Circulair Terreinbeheer is dat het bottom-up initiatieven omarmt en die zijn essentieel voor bewustwording en gedragsverandering. Lees meer…

19-11-2018 – Wat betekenen landelijke ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie voor organisaties? En hoe kunnen medewerkers zelf bijdragen aan de transitie? In de middag van de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’ formuleerden de deelnemers concrete tips en acties om een stap verder te zetten op weg naar circulair terreinbeheer. Lees meer…

2-11-2018 – In 2018 werd het programma Circulair Terreinbeheer uitgebreid met grond en slib. Naast maaisel vormen dit waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem of voor andere hoogwaardige toepassingen. Om kansen te benutten werkt het programma aan de opbouw van een ‘Community of Practice’. Lees meer…

2-11-2018 – Op 19 november 2018 vindt de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’ plaats van het programma Circulair Terreinbeheer op Landgoed Oostbroek in De Bilt. Geïnteresseerd? Meld u snel aan! Lees meer…

2-11-2018 – Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 19 november wordt het magazine ‘Transitie met boerenverstand’ gelanceerd. Dit magazine gaat onder andere over dilemma’s die betrokkenen ervaren bij het toepassen van circulair terreinbeheer. Lees meer…

2-11-2018 – Per 1 januari 2019 treedt de gewijzigde Vrijstellingsregeling plantenresten in werking. De gewijzigde regeling hanteert iets andere definities en vergroot bovendien de afstand waarover maaisel mag worden vervoerd van 1 tot 5 kilometer. Lees meer…

2-11-2018 – Hoe mooi zou het zijn als een project of pilot met ‘circulair terreinbeheer’ de Circular Award 2019 in de categorie Biomassa&Voedsel wint? Wees snel, de inschrijving sluit op 25 november! De prijs heeft als doel om aan te tonen wat de circulaire economie kan betekenen in Nederland. Lees meer…

oktober 2018 – Op 4 oktober 2018 was het programma Circulair Terreinbeheer aanwezig op de Innovation Expo te Rotterdam. Dit is een tweejaarlijks evenement, waarmee de overheid een podium biedt aan bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om innovaties voor het voetlicht van een breed nationaal en internationaal publiek te brengen. Bijna 100 geïnteresseerden bezochten de stand. Lees meer…

juli 2018 – Nederlandse Waterschappen zijn op zoek naar ondernemers met circulaire oplossingen! Heb jij een innovatief idee of product dat oeverafkalving voorkomt of waar je biomassa afkomstig uit oevers in kunt verwerken? Lees hier meer over de 2 challenges en schrijf je in vóór 10 augustus om kans te maken op een deel van het totale investeringsbedrag van €80.000!

juli 2018 – Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) is uitgebreid met de grondstoffen slib en topsoil. Net als maaisel vormen dit waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem, die een bijdrage kunnen leveren aan klimaatmitigatie. Lees meer ….

Als vervolg op het in 2017 verschenen magazine ‘Waarde van maaisel’ is een nieuw magazine in voorbereiding. Waar in 2017 de pilots centraal stonden, is in ‘magazine 2.0’ de transitieagenda ‘Biomassa en voedsel’ het hoofdthema. Lees meer ….

Op 20 en 21 juni 2018 presenteerde het programma Circulair Terreinbeheer zich met een stand op het Global Forum for Innovations in Agriculture (GFIA Europe). Deze internationale vakbeurs en congres vond dit jaar plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Lees meer ….

6 juni 2018 kwam de ‘Ambassadeursgroep’ van de Biomassa Alliantie voor het eerst bijeen. Deze groep bestaat uit bestuurders, die zich inzetten om circulair terreinbeheer verder te brengen. Lees meer ….

15-05-2018 – In mei 2018 vond er voor de tweede keer een constructief overleg plaats tussen het programma CT en leden van de BVOR. Het belangrijkste onderwerp van gesprek: formuleren en prioriteren van gezamenlijke kennisvragen. Na afloop bezochten de deelnemers het bedrijf Van Iersel in Biezenmortel. Lees meer ….

16-04-2018 – Het kernteam Circulair terreinbeheer heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Er zijn gesprekken gevoerd met de BVOR, er wordt een nieuw magazine (2.0) over circulair terreinbeheer voorbereid, samen met Stichting Milieukeur wordt verkend wat de mogelijkheden zijn van een keurmerk en er wordt structureel overleg gevoerd met de Rijksoverheid.  Lees meer….

16-04-2018 – Ruim 70 circulair denkende professionals troffen elkaar in het provinciehuis in Zwolle om daar vakkennis en ervaring uit te wisselen. Centraal thema: De waarde van maaisel, van praktijk tot beleid. Het was de derde bijeenkomst die georganiseerd werd door het kernteam van het programma Circulair Terreinbeheer.  Lees meer….

16-04-2018 – Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer ging dagvoorzitter Frans Scheepens in gesprek met gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel, met beleidsmaker Jan van Bergen van het ministerie van I&W en met kwartiermaker Erik Back van Mineral Valley Twente uit de regio. Dit om een link te kunnen leggen tussen het programma Circulair Terreinbeheer en de landelijke transitieagenda Biomassa en Voedsel.  Lees meer….

16-04-2018 – Op de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer van 16 april werd een concept van de Ketenkaart Circulair Terreinbeheer gepresenteerd. Dit document is bedoeld voor iedereen die handelingen verricht of toetst binnen de keten van circulair terreinbeheer.  Lees meer….

Stand van zaken consultatie Vrijstellingsregeling Plantenresten

16-04-2018 – De consulatie over de Vrijstellingsregeling voor Plantenresten neemt meer tijd in beslag dan was voorzien. Dat vertelde Jan van Bergen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 16 april. Volgens Van Bergen kwamen er veel reacties op de publicatie en wordt daar zorgvuldig mee omgegaan. Eerder was aangekondigd dat er rond de zomer een definitieve regeling zou komen. ‘’Dat zal pas einde van dit jaar worden’’, aldus van Bergen.

5-FEB-2018 – Mineral Valley Twente organiseert op 22 februari 2018 het eerste congres. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Lees meer….

2017

10-NOV-2017 – Negen pilots Circulair Terreinbeheer hebben inmiddels de webtoets ‘Afval of Grondstof’ ingevuld en ingediend bij de Helpdesk Afvalbeheer. Met als doel: het verkrijgen van een positief advies over Einde Afvalstatus van het maaisel dat zij in hun pilots gebruiken. Binnenkort gaat zij de aanvragen, samen met enkele kernteamleden, integraal bespreken met de Helpdesk. Lees meer….

10-NOV-2017 – De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een nieuwe website Circulair Terreinbeheer om aan te sluiten bij de actuele huisstijl. Er is al veel informatie te vinden, maar nog niet alle onderdelen van de website zijn operationeel. Mocht je tips of informatie voor de website hebben, meld deze dan via info@circulairterreinbeheer.nl!

10-NOV-2017 – Het programma Circulair Terreinbeheer slaat een iets andere weg in. Stond eerst de Green Deal centraal om onze doelen te bereiken, nu wordt primair aangestuurd op het zo behandelen van maaisel dat het voor de wet geen afval is of – wanneer dat nog niet kan – op het verkrijgen van Einde Afvalstatus. Lees meer…

10-NOV-2017 – Nederland circulair! zoekt in samenwerking met het Rijksbrede Programma Circulaire Economie iconische circulaire ondernemers en projecten: innovatieve projecten, producten of ondernemingen die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. U heeft nog 3 weken de tijd om een project aan te melden via Circulair ondernemen.

12-OKT-2017 – Ruim 60 personen bezochten op 12 oktober het Mini Symposium Circulair Terreinbeheer.  Zij waren te gast in de kapel van Hogeschool van Hall Larenstein te Velp, om elkaar te ontmoeten, te luisteren naar geleerde lessen en naar de toekomst te kijken. Een impressie…

12-OKT-2017 – Tijdens het minisymposium op 12 oktober, reikte Joyce Zuijdam het eerste exemplaar van het magazine uit aan Michiel Scheffer, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Het magazine beschrijft 15 pilots met als motto: het inzetten van maaisel uit circulair terreinbeheer als hoogwaardige grondstof voor verscheidene markten. Lees meer…

11-OKT-2017 – Op woensdag 11 oktober vond tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden een brainstormsessie Landbouw plaats. Daarbij stonden het project Mineral Valley Twente en het programma Circulair Terreinbeheer centraal. Wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen was ook in Brussel om zijn verhaal te delen. Lees meer…

31-AUG-2017 – Ruim 50 deelnemers van overheden, bedrijven, natuurorganisaties en kennisinstellingen ontmoetten elkaar op 31 augustus te Arnhem. Zij wisselden informatie en ervaringen uit over het omgaan met maaisel als waardevolle grondstof. Lees meer…

 1-JUN-2017 – ‘’Er samen met andere partijen voor zorgen dat bermmaaisel afkomt van de ‘afvalstatus’. Dat doel staat voor Joyce Zuijdam, kernteamlid van de Green Deal Circulair Terreinbeheer, centraal. Lees meer…

 23-MEI-2017 – ‘’Het verwerken van bermgras tot grondstof verdient een beter imago’’, vindt Annewil Hooijer van groenverwerker Hooijer Renkum B.V. Lees meer…

 23-MEI-2017 – In een recent verschenen notitie beschrijft het kernteam de visie en het doel van Circulair Terreinbeheer. Bovenaan staat het verkrijgen van de ‘einde afvalstatus’ voor maaisel. Lees meer…

[fusion