In dit tweede magazine van het programma Circulair Terreinbeheer staat ’transitie’ centraal. De artikelen laten zien dat er op veel plaatsen in Nederland al samenwerkingen zijn gevormd die mooie resultaten boeken. Maar de betrokkenen komen bij de transitie ook dilemma’s tegen. De dilemma’s en de discussies leveren input voor actuele landelijke ontwikkelingen, zoals de uitvoering van de Transitieagenda Biomassa en Voedsel en de omslag naar kringlooplandbouw.