Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 19 november is het magazine ‘Transitie met boerenverstand’ gelanceerd.

Het magazine is een vervolg op de in 2017 uitgekomen editie met als titel ‘Waarde van maaisel’. Dit keer staan vooral de dilemma’s centraal, die betrokkenen ervaren bij het toepassen van circulair terreinbeheer. Het magazine sluit aan op de landelijke Transitieagenda Biomassa en Voedsel. Download een pdf van het magazine.