Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 19 november wordt het magazine ‘Transitie met boerenverstand’ gelanceerd. Dit magazine gaat onder andere over dilemma’s die betrokkenen ervaren bij het toepassen van circulair terreinbeheer.

Het nieuwe magazine sluit aan op de landelijke Transitieagenda Biomassa en Voedsel. Hierin worden drie actielijnen benoemd die een relatie hebben met circulair terreinbeheer: het vergroten van het aanbod van duurzaam geproduceerde biomassa, het circulair en regeneratief gebruik van bodem en nutriënten en de optimale verwaarding van biomassa en reststromen tot circulaire, biobased producten.

In het magazine wordt beschreven hoe hieraan invulling wordt gegeven en welke dilemma’s betrokken partijen zoal tegenkomen. Een greep uit de titels: Veenoxidatie met lutum te lijf, Compost verdient waardering, Recept voor optimale verwaarding van biomassa, Investeren in de bodem is investeren in het watersysteem, Boeren met de natuur en Duurzaam aanbesteden werkt. Maar het magazine omvat meer – fraai geïllustreerde – artikelen.

We hopen dat het tijdschrift net zo enthousiast wordt ontvangen als editie 1.0 uit 2017, die meerdere malen werd herdrukt. Een pdf van het magazine zal via de website beschikbaar worden gesteld.