Kennis2017-12-08T13:36:02+00:00

Hieronder vindt u achtergrondinformatie en onderzoeken over onder andere het gebruik van maaisel voor het maken van compost, bokashi, biobased producten, etc. Heeft u feitelijke informatie rond Circulair Terreinbeheer en wilt u dit delen via deze website? Neem gerust contact met ons op!

Bodemverbetering

30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid | WUR | 2012

Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit: deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem | STOWA | juni 2017

Optimaal bedienen van de Biobased Economy én de bodem: Duurzaam hergebruik van organische reststromen als bodemverbeteraar | Bodem nummer 5 | oktober 2017

Value of organic matter – Classification as fertiliser or soil improver | EIP-AGRI Focus Group – Nutrient recycling | januari 2017

Verwerken van maaisel voor landbouwkundig gebruik: Waarde van compost, bokashi en bermgraskuil als meststof | Louis Bolk Instituut | 2015

Toepassingsmogelijkheden voor natuur- en bermmaaisel | WUR | 2013

Effecten van organische stofaanvoer op bodem en productie | Kennisakker | 2012

Bodemverbeterende eigenschappen van sloot – en oevermaaisel op landbouwgronden | STOWA | 2003

Van biomassa naar organische stof: Inventarisatie mogelijkheden lokaal gebruik van organische reststromen in de Gemeente Sint Anthonis en Boxmeer als investering in de bodem | Circulaire Landbouw Sint-Tunnis Boxmeer | mei 2017

Biomassa Groen goud voor het oprapen: businesscase voor een biomassapilot | Waterschap Zuiderzeeland | 2016

Onderzoek naar duurzaam gebruik van berm- en slootmaaisel als bodemverbeteraar | Waterschap Vechtstromen | 2017

Innovatieve, energie-efficiënte groenstroombeheersing | Coöperatie Samenwerkende Hoveniers Noord Nederland (SHNN) | 2010

Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen: bedrijfsontwerp | Louis Bolk Instituut | 2011

Compostering van natuurgras in het gebied van de Drentsche Aa | Louis Bolk Instituut | 2007

Lumbricus: de regenworm komt naar u toe! | artikel van de STOWA | 2016

Programma Lumbricus

Self Supporting River System | Rijkswaterstaat

Biobased producten

Van Berm tot Bladzijde: Biomassa Alliantie in Business | juni 2016

Business Unit Natuurlijk Kapitaal | Rijkswaterstaat

Een plantpaal van gras | Groene Chemie | maart 2015

Video pilot plantpaal van start | Waterschap Reest en Wieden (nu: Waterschap Drents Overijsselse Delta) | 2015

Eerste biobankje in Almere | Floriade | 2017

Grondstoffen Collectief Almere

Biomassa is een grondstof! | Waternet | 2016

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.