Hieronder vindt u achtergrondinformatie en onderzoeken over onder andere het gebruik van maaisel voor het maken van compost, bokashi, biobased producten, etc. Heeft u feitelijke informatie rond Circulair Terreinbeheer en wilt u dit delen via deze website? Neem gerust contact met ons op!

Bodemverbetering

Publicaties

Herbestemmen van gezonde bovengrond in Gelderland | Royal HaskoningDHV,  in opdracht van Provincie Gelderland | december 2017

Optimaal bedienen van de Biobased Economy én de bodem: Duurzaam hergebruik van organische reststromen als bodemverbeteraar | Bodem nummer 5 | oktober 2017

Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit: deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem | STOWA | juni 2017

Van biomassa naar organische stof: Inventarisatie mogelijkheden lokaal gebruik van organische reststromen in de Gemeente Sint Anthonis en Boxmeer als investering in de bodem | Circulaire Landbouw Sint-Tunnis Boxmeer | mei 2017

Value of organic matter – Classification as fertiliser or soil improver | EIP-AGRI Focus Group – Nutrient recycling | januari 2017

Onderzoek naar duurzaam gebruik van berm- en slootmaaisel als bodemverbeteraar | Waterschap Vechtstromen | 2017

Lumbricus: de regenworm komt naar u toe! | artikel van de STOWA | 2016

Biomassa Groen goud voor het oprapen: businesscase voor een biomassapilot | Waterschap Zuiderzeeland | 2016

Verwerken van maaisel voor landbouwkundig gebruik: Waarde van compost, bokashi en bermgraskuil als meststof | Louis Bolk Instituut | 2015

Toepassingsmogelijkheden voor natuur- en bermmaaisel | WUR | 2013

Effecten van organische stofaanvoer op bodem en productie | Kennisakker | 2012

30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid | WUR | 2012

Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen: bedrijfsontwerp | Louis Bolk Instituut | 2011

Innovatieve, energie-efficiënte groenstroombeheersing | Coöperatie Samenwerkende Hoveniers Noord Nederland (SHNN) | 2010

Compostering van natuurgras in het gebied van de Drentsche Aa | Louis Bolk Instituut | 2007

Bodemverbeterende eigenschappen van sloot – en oevermaaisel op landbouwgronden | STOWA | 2003

Links

Programma Lumbricus

Self Supporting River System | Rijkswaterstaat

Biobased producten

Van Berm tot Bladzijde: Biomassa Alliantie in Business | juni 2016

Business Unit Natuurlijk Kapitaal | Rijkswaterstaat

Een plantpaal van gras | Groene Chemie | maart 2015

Video pilot plantpaal van start | Waterschap Reest en Wieden (nu: Waterschap Drents Overijsselse Delta) | 2015

Eerste biobankje in Almere | Floriade | 2017

Grondstoffen Collectief Almere

Biomassa is een grondstof! | Waternet | 2016