Deze infographic (met toelichting) illustreert het circulaire proces van het oogsten van maaisel tot het benutten ervan als grondstof voor bodemverbeteraars of biobased producten. De lemniscaat geeft verschillende ketens weer die worden doorlopen bij circulair terreinbeheer. De linkerlus geeft het omgaan met maaisel weer en de rechterlus het benutten ervan tot product. Bij elke stap zijn juridische belemmeringen weergegeven. Deze zijn aangeduid met een punaise: vigerende weg- en regelgeving vormt een punaise in de schoen, die pijn doet bij het nemen van nieuwe stappen op weg naar een circulaire economie. Ook zijn de verschillende kwaliteitscontroles in de keten aangegeven. De eindproducten stellen immers strikte eisen aan de grondstof en tussenfabricaten.

Download HIER de infographic met toelichting