Grond uit eigen streek benutten voor dijkversterking kan veel kosten besparen en CO2-uitstoot verminderen. Toch is dit niet de praktijk en dat ligt niet alleen aan wetgeving. Lees het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024