Programma Circulair Terreinbeheer op stoom

2020-10-30T13:28:03+01:00juli 22nd, 2020|Categorieën: Nieuwsberichten|

22-07-2020 – Ondanks het gemis aan fysieke bijeenkomsten, heeft het programma Circulair Terreinbeheer in coronatijd flinke stappen gezet. Zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak is er veel werk verzet. Sinds dit voorjaar is de structuur van het programma CT verder ingevuld en versterkt. Naast het kernteam Maaisel ­– dat al langer actief .. Lees meer...

GOO Special Bodemverbetering

2020-10-27T21:57:55+01:00maart 11th, 2020|Categorieën: Nieuwsberichten|

11-03-2020 – Op woensdag 19 februari 2020 organiseerde het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) en de provincie Gelderland een bijeenkomst over het belang van het verhogen van organische stof in de bodem voor verschillende doeleinden zoals CO2 opslag, water vasthouden en bodemgezondheid. Aan de bijeenkomst namen 75 geïnteresseerden deel. Aanleiding was de onduidelijke of verouderde .. Lees meer...

Aanzet tot kennisprogramma Circulair Terreinbeheer

2020-10-30T12:03:34+01:00januari 8th, 2020|Categorieën: Nieuwsberichten|

08-01-2020 – Het kernteam Maaisel is samen met Wageningen UR bezig met de eerste aanzet voor een kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. Daarvoor worden metingen en onderzoeken geïnventariseerd die zich richten op het rechtstreeks opbrengen, composteren en fermenteren van maaisel voor bodemverbetering. Maar ook studies naar andere reststromen zijn welkome ‘bijvangst’. De inventarisatie geeft primair .. Lees meer...

Concept checklist kwaliteitsborging maaisel

2020-10-27T20:33:22+01:00januari 8th, 2020|Categorieën: Nieuwsberichten|

08-01-2020 – Samen met de verschillende ketenpartners is het kernteam Maaisel van start gegaan met het ontwikkelen van een checklist ‘kwaliteitsborging maaisel’. Uiteindelijk doel: een breed gedragen checklist op grond waarvan ketenpartners afspraken kunnen maken over kwaliteitsvragen. Het kernteam maaisel is nog maar net begonnen met de checklist, maar hoopt in 2020 met .. Lees meer...

Nieuwe organisatiestructuur van het programma Circulair Terreinbeheer

2020-10-27T20:30:10+01:00januari 8th, 2020|Categorieën: Nieuwsberichten|

08-01-2020 – Met ingang van dit jaar gaat het programma Circulair Terreinbeheer niet meer met één kernteam werken, maar met meerdere inhoudelijke kernteams en een overkoepelend transitieteam. De kernteams richten zich elk op een specifieke reststroom.  Deze werkwijze betekent dat er naast een kernteam maaisel ook kernteams voor grond en slib en voor .. Lees meer...

Routekaart ‘vergroting aanbod biomassa in Nederland’

2020-10-27T20:32:17+01:00oktober 10th, 2019|Categorieën: Nieuwsberichten|

10-10-2019 – Zijn er in Nederland reststromen biomassa die niet of niet optimaal worden benut? Die vraag stelde Dorette Corbey, van de Stuurgroep Routekaart Biomassa, de deelnemers aan één van de werksessies tijdens de bijeenkomst Kringlopen in de Praktijk. Dorette Corbey startte de werksessie met een korte toelichting: ‘’Er is veel biomassa nodig .. Lees meer...

Hoe kan het beleid beter aansluiten op de praktijk?

2020-10-27T20:32:25+01:00oktober 10th, 2019|Categorieën: Nieuwsberichten|

10-10-2019 – Als we splinternieuwe wet- en regelgeving mochten bedenken voor Circulair Terreinbeheer, wat zouden we dan willen regelen? En anticiperend op die situatie: hoe zou het beleid er vandaag dan uit moeten zien? Die vragen stonden centraal in een werksessie die plaatsvond tijdens de bijeenkomst Kringlopen in de Praktijk. Kringlooplandbouw en Circulair .. Lees meer...

Impressie bijeenkomst Kringlopen in de Praktijk

2020-10-27T20:32:33+01:00oktober 10th, 2019|Categorieën: Nieuwsberichten|

10-10-2019 – Bijna 70 deelnemers waren op 17 september te gast bij Staatsbosbeheer op locatie Radio Kootwijk. Daar organiseerde het programma Circulair Terreinbeheer een bijeenkomst over het thema ‘Kringlopen in de praktijk’. In het bijzondere gebouw van Radio Kootwijk draaide alles logischerwijs om frequenties en het zoeken van de juiste golflengte. De centrale .. Lees meer...

11 september: Nationale Bodemtop

2020-10-27T20:25:00+01:00juli 10th, 2019|Categorieën: Nieuwsberichten|

10-07-2019 – Op woensdag 11 september organiseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nationale Bodemtop. Minister Carola Schouten doet dan de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. In verschillende workshops komen de diverse aspecten van duurzaam bodembeheer aan bod, o.a. verdienmodellen, innovaties en dataverzameling. De tekst van de uitnodiging luidt als .. Lees meer...

Rechtsoordeel bermgras

2020-10-27T20:22:10+01:00juli 10th, 2019|Categorieën: Nieuwsberichten|

10-07-2019 – Na anderhalf jaar komt de gewenste ‘einde afvalstatus’ van bermgras een stap dichterbij. Belangrijke mijlpaal is een bestuurlijk rechtsoordeel over ‘voortgezet gebruik’ van bermgras, dat begin 2019 werd uitgesproken. Ondertussen staat de beoogde toepassing van bermgras in karton echter op losse schroeven. Wat te doen? Na tomaten- en paprikaloofsap, lithium-ion cellen .. Lees meer...

Go to Top