Zand+Klei=Zavel: over het circulair benutten van grond en sediment

Hoe kunnen vrijkomende grond- en sedimentstromen worden benut voor het verbeteren van arme zandgronden? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Op weg naar circulair doen, 2022

2024-05-07T10:24:33+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Grond/sediment, PUBLICATIE|

Van lineair naar circulair: visie van het programma CT

Het tot stand brengen van de transitie vraagt om een cultuuromslag. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van milieu en volksgezondheid en fundamenteel anders omgaan met grondstoffen. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Op weg naar circulair doen, 2022

2024-05-07T10:33:02+02:00Categorieën: Beleid, Kwaliteitsborging, Programma CT, PUBLICATIE|

Update: Van berm tot bladzijde, van plant tot product

Dit artikel gaat o.a. over de volgende onderwerpen: een rechtsoordeel voor het gebruik van bermgras voor karton of graspapier, de allocatie van bermen en het schoonmaken van bermen. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Op weg naar circulair doen, 2022

2024-05-07T10:37:31+02:00Categorieën: Biobased producten, Kwaliteitsborging, Maaisel, PUBLICATIE|

CT: Uitdaging voor omgevingsdiensten

Hoe gaan omgevingsdiensten om met circulaire plannen in een lineair systeem? En hoe kunnen pilots worden uitgevoerd binnen de huidige lineaire wet- en regelgeving? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2024-05-07T13:27:34+02:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Kwaliteitsborging, Maaisel, PUBLICATIE|

Rotterdam circulair (bokashi)

De gemeente Rotterdam maakt van gevallen bladeren bokashi en verbetert daarmee de bodem van gemeentelijke plantsoenen. Dat draagt bij aan de ambitie gemeente Rotterdam: in 2030 circulair. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Op weg naar circulair doen, 2022

2024-05-07T11:00:29+02:00Categorieën: Maaisel, PUBLICATIE|

Pilot OMAB: koploper van circulair terreinbeheer (update)

Dit artikel beschrijft resultaten en ervaringen die zijn opgedaan tijdens de 5-jarige pilot OMAB. De eerste indruk: het toepassen van bodemverbeteraars gemaakt van lokale groenstromen werkt! Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Op weg naar circulair doen, 2022

2024-05-07T11:12:25+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Maaisel, PUBLICATIE|

Maasvlakte: van woestijn naar toendra? (toepassing bokashi)

Hoe krijg je het gras aan het groeien op de kale, arme zandgrond van de Maasvlakte? In een pilot wordt getest of bokashi van organische reststromen een oplossing kan bieden. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Op weg naar circulair doen, 2022

2024-05-07T11:14:02+02:00Categorieën: Bodemverbetering, PUBLICATIE|

Kringlooplandbouw op Schiermonnikoog

Zeven veehouders op Schiermonnikoog ontwikkelden een alternatief om extensiever en meer circulair te gaan boeren. Circulair terreinbeheer is hiervan een onderdeel. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Op weg naar circulair doen, 2022

2024-05-07T13:28:35+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Kwaliteitsborging, Maaisel, PUBLICATIE|

CT Kennisprogramma in uitvoering

Bijna 60 pilots hebben zich aangesloten bij het Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. Wat is het doel en hoe werkt het in de praktijk? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Op weg naar circulair doen, 2022

2024-05-07T13:29:12+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Kennis, Kwaliteitsborging, Maaisel, PUBLICATIE|

Kennis voor transitie: over het kennisprogramma CT

In het Kennisprogramma CT wordt wetenschappelijke kennis ontwikkeld over lokale bodemverbeteraars van maaisel. Met als doel: bouwstenen leveren voor nieuw beleid. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Op weg naar circulair doen, 2022

2024-05-07T13:30:04+02:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Kennis, PUBLICATIE|
Ga naar de bovenkant