Sinds 2022 heeft de Nederlandse overheid een nieuw uitgangspunt voor de Maar: hoe zorgen we ervoor dat dit echt wordt gerealiseerd?inrichting van het land: water en bodem sturend. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024