1-11-2022 – Op donderdag 17 november vindt er een bijeenkomst plaats, waarbij het toepassen van slibcompostproducten in de landbouw centraal staat. Ben je betrokken bij dit thema of heb je interesse? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan deze middag.

De afgelopen drie jaar is op Proefboerderij de Marke (Hengelo, Gld.) veldonderzoek gedaan naar de toepassing van verschillende slibcompostproducten voor het verbeteren van landbouwbodems. Daartoe werd groenmateriaal afkomstig van de gemeente en het waterschap gemengd met zuiveringsslib en vervolgens gecomposteerd en gefermenteerd. Ook is geëxperimenteerd met ‘KEI slib’, een bijproduct van het type NEREDA zuiveringsproces. De slibcompostproducten werden ondergewerkt en getest op het effect op groei, opbrengst en voedingswaarde van snijmais en op de waterhuishouding.
Tijdens de bijeenkomst op 17 november delen we de resultaten van het onderzoek. Ook willen we met jullie verkennen wat er nodig is om de reststromen uit zuiveringsslib op termijn veilig in te zetten voor het verbeteren van landbouwbodems.

Je kunt je voor deze bijeenkomst tot en met 14 november aanmelden bij Shakti Lieten via shakti@circulairterreinbeheer.nl

Datum:       Donderdag 17 november, 14.00-16:30 uur
Locatie:       Agro Innovatiecentrum de Marke, Roessinkweg 2, 7255 PC, Hengelo (GLD)
Gastheren:  Leon Claassen en Peter Laan

Programma

 • Opening: opzet en doel van de middag
  Leon Claassen (Provincie Gelderland)

 • De positie en rol van het waterschap rondom hergebruik van reststromen en biomassa
  Antoinette Looman (heemraad Waterschap Rijn en IJssel)

 • De eindresultaten van het project Bodemverbetering met slibcompost en KEI slib
  Peter Laan (projectleider FARO Advies)

 • Kringlooplandbouw en de mogelijkheden voor toepassing van slibcompostproducten
  Zwier van der Vegte (Innovatiecentrum de Marke)

 • Discussie

 • Ideeën voor vervolgtrajecten

 • Afsluiting met borrel