De uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden (UWDH) aan de Waal worden heringericht met nevengeulen en doorstromingsvlaktes. Het projectteam UWDH wil de daarbij vrijkomende baggerspecie zo hoogwaardig mogelijk gebruiken. Lees het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024