Aanzet tot kennisprogramma Circulair Terreinbeheer

2020-10-30T12:03:34+01:00januari 8th, 2020|Categorieën: Nieuwsberichten|

08-01-2020 – Het kernteam Maaisel is samen met Wageningen UR bezig met de eerste aanzet voor een kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. Daarvoor worden metingen en onderzoeken geïnventariseerd die zich richten op het rechtstreeks opbrengen, composteren en fermenteren van maaisel voor bodemverbetering. Maar ook studies naar andere reststromen zijn welkome ‘bijvangst’. De inventarisatie geeft primair .. Lees meer...

Concept checklist kwaliteitsborging maaisel

2020-10-27T20:33:22+01:00januari 8th, 2020|Categorieën: Nieuwsberichten|

08-01-2020 – Samen met de verschillende ketenpartners is het kernteam Maaisel van start gegaan met het ontwikkelen van een checklist ‘kwaliteitsborging maaisel’. Uiteindelijk doel: een breed gedragen checklist op grond waarvan ketenpartners afspraken kunnen maken over kwaliteitsvragen. Het kernteam maaisel is nog maar net begonnen met de checklist, maar hoopt in 2020 met .. Lees meer...

Nieuwe organisatiestructuur van het programma Circulair Terreinbeheer

2020-10-27T20:30:10+01:00januari 8th, 2020|Categorieën: Nieuwsberichten|

08-01-2020 – Met ingang van dit jaar gaat het programma Circulair Terreinbeheer niet meer met één kernteam werken, maar met meerdere inhoudelijke kernteams en een overkoepelend transitieteam. De kernteams richten zich elk op een specifieke reststroom.  Deze werkwijze betekent dat er naast een kernteam maaisel ook kernteams voor grond en slib en voor .. Lees meer...

Go to Top