Nieuwe organisatiestructuur van het programma Circulair Terreinbeheer

Door |2020-01-08T14:48:58+01:00december 20th, 2019|Categorieën: Geen categorie|

08-01-2020 – Met ingang van dit jaar gaat het programma Circulair Terreinbeheer niet meer met één kernteam werken, maar met meerdere inhoudelijke kernteams en een overkoepelend transitieteam. De kernteams richten zich elk op een specifieke reststroom.  Deze werkwijze betekent dat er naast een kernteam maaisel ook kernteams voor grond en slib en voor [...]

Aanzet tot kennisprogramma Circulair Terreinbeheer

Door |2020-01-08T13:29:58+01:00december 19th, 2019|Categorieën: Geen categorie|

08-01-2020 – Het kernteam Maaisel is samen met Wageningen UR bezig met de eerste aanzet voor een kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. Daarvoor worden metingen en onderzoeken geïnventariseerd die zich richten op het rechtstreeks opbrengen, composteren en fermenteren van maaisel voor bodemverbetering. Maar ook studies naar andere reststromen zijn welkome ‘bijvangst’. De inventarisatie geeft primair [...]

Concept checklist kwaliteitsborging maaisel

Door |2020-01-08T13:29:13+01:00december 19th, 2019|Categorieën: Geen categorie|

08-01-2020 – Samen met de verschillende ketenpartners is het kernteam Maaisel van start gegaan met het ontwikkelen van een checklist ‘kwaliteitsborging maaisel’. Uiteindelijk doel: een breed gedragen checklist op grond waarvan ketenpartners afspraken kunnen maken over kwaliteitsvragen. Het kernteam maaisel is nog maar net begonnen met de checklist, maar hoopt in 2020 met [...]