De waarde van: blad en hout

2020-10-27T22:19:03+01:00november 30th, 2018|Categorieën: Nieuwsberichten|

30-11-2018 – Naast maaisel is het kernteam CT bezig met het oppakken van andere groenstromen, waaronder bladmateriaal en hout. Ook daarvoor zijn hoogwaardige toepassingen mogelijk en ook daarbij speelt kwaliteitsborging een belangrijke rol. In dat kader bezochten enkele leden van het kernteam het groenbedrijf van de gemeente Deventer, alsmede Natuurderij Keizersrande in Diepenveen. .. Lees meer...

Kwaliteitsborging in de praktijk: OMAB

2020-10-27T22:17:11+01:00november 30th, 2018|Categorieën: Nieuwsberichten|

30-11-2018 – Het kernteam CT werkt aan het opstellen van een gedragen checklist voor het borgen van de kwaliteit van maaisel tot product. Om daarvoor input van verschillende ketenpartners te krijgen worden enkele pilots bezocht. Op vrijdagochtend 30 november was de pilot OMAB in het Overijsselse Vechtdal aan de beurt. De pilot OMAB .. Lees meer...

Magazine 2.0 verschenen

2020-10-27T22:21:15+01:00november 19th, 2018|Categorieën: Nieuwsberichten|

Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 19 november is het magazine ‘Transitie met boerenverstand’ gelanceerd. Het magazine is een vervolg op de in 2017 uitgekomen editie met als titel ‘Waarde van maaisel’. Dit keer staan vooral de dilemma’s centraal, die betrokkenen ervaren bij het toepassen van circulair terreinbeheer. Het magazine sluit aan op .. Lees meer...

Transitie in de praktijk (19/11 middag)

2020-10-27T22:23:10+01:00november 19th, 2018|Categorieën: Nieuwsberichten|

19-11-2018 – Wat betekenen landelijke ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie voor organisaties? En hoe kunnen medewerkers zelf bijdragen aan de transitie? In de middag van de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’ formuleerden de deelnemers concrete tips en acties om een stap verder te zetten op weg naar circulair terreinbeheer. Vijf groepen .. Lees meer...

Praktijkgerichte werksessies (19/11 ochtend)

2020-10-27T22:41:03+01:00november 19th, 2018|Categorieën: Nieuwsberichten|

19-11-2018 –  Toon voordelen van circulair terreinbeheer aan met een verdienmodel. Betrek de burger en realiseer een goede kwaliteitsborging. Besteed meer aandacht aan de waarde van organische stof voor bodemverbetering én koolstofopslag. Dit zijn enkele aanbevelingen die naar kwamen uit de praktijkgerichte sessies, die plaatsvonden in de ochtend van de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’. Een .. Lees meer...

Bijeenkomst: transitie met boerenverstand (19/11)

2020-10-27T22:24:32+01:00november 19th, 2018|Categorieën: Nieuwsberichten|

19-11-2018 – Ruim 60 deelnemers namen deel aan de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’. Op het programma stonden ochtendsessies over diverse thema's, een tweegesprek tussen bestuurders en een middagsessie over 'transitie in de praktijk'.  Aan het eind van de dag werden enkele nieuwe leden van de Biomassa Alliantie verwelkomd. Kernwoorden van de dag: circulair, waarde, pionieren, .. Lees meer...

Innovation Expo 2018

2020-10-27T22:43:21+01:00november 2nd, 2018|Categorieën: Nieuwsberichten|

Op 4 oktober 2018 was het programma Circulair Terreinbeheer aanwezig op de Innovation Expo te Rotterdam. Dit is een tweejaarlijks evenement, waarmee de overheid een podium biedt aan bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om innovaties voor het voetlicht van een breed nationaal en internationaal publiek te brengen. Bijna 100 geïnteresseerden bezochten de stand. .. Lees meer...

Oproep: wie schrijft zich in voor de Circular Awards 2019?

2020-10-27T22:45:19+01:00november 2nd, 2018|Categorieën: Nieuwsberichten|

Hoe mooi zou het zijn als een project of pilot met 'circulair terreinbeheer' de Circular Award 2019 in de categorie Biomassa&Voedsel wint? Wees snel, de inschrijving sluit op 25 november! De prijs heeft als doel om aan te tonen wat de circulaire economie kan betekenen in Nederland. Inschrijving is mogelijk tot en met .. Lees meer...

Wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten

2020-10-27T22:46:33+01:00november 2nd, 2018|Categorieën: Nieuwsberichten|

Per 1 januari 2019 treedt de gewijzigde Vrijstellingsregeling plantenresten in werking. De gewijzigde regeling hanteert iets andere definities en vergroot bovendien de afstand waarover maaisel mag worden vervoerd van 1 tot 5 kilometer. De gewijzigde regeling omschrijft bermmaaisel als: natuurlijk materiaal van in hoofdzaak plantaardige herkomst dat vrijkomt bij het maaien van grazige .. Lees meer...

Magazine 2.0

2020-10-27T22:47:17+01:00november 2nd, 2018|Categorieën: Nieuwsberichten|

Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 19 november wordt het magazine ‘Transitie met boerenverstand’ gelanceerd. Dit magazine gaat onder andere over dilemma’s die betrokkenen ervaren bij het toepassen van circulair terreinbeheer. Het nieuwe magazine sluit aan op de landelijke Transitieagenda Biomassa en Voedsel. Hierin worden drie actielijnen benoemd die een relatie hebben met .. Lees meer...

Go to Top