Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) organiseert op 19 juni 2023 weer een landelijke dag. Dit keer wordt de bijeenkomst gehouden op de campus van Wageningen University & Research (gebouw Omnia).

Tijdens de bijeenkomst staat de praktijk van de pilots met bodemverbeteraars in stedelijk en agrarisch gebied centraal: hoe lopen deze en hoe meten we de vitaliteit van de bodem in projecten? En: wat is er nodig om een pilot draaiende te houden en wat zijn de stappen richting opschaling? Daarnaast gaan we in op een aantal actuele onderwerpen zoals kwaliteitsborging en de tussenresultaten van het CT Kennisprogramma van zowel blad & maaisel als grond & sediment. Ook is er een mogelijkheid om het natuurterrein op de campus van de WUR te bekijken en/of de CT markt te bezoeken.

We verwachten een hoge opkomst – net als vorig jaar – met deelname van agrariërs, beheerders, beleidsmakers, onderzoekers en andere belangstellenden. Met elkaar willen we weer een stap voorwaarts zetten in het realiseren van circulair terreinbeheer en een vitale bodem.

Meld je HIER aan voor de landelijke dag

Programma
  9.30u: Inloop & koffie
10.00u: Plenaire start: denken en werken met grondstoffen

10.45u: Workshop ronde 1:
– Circulaire economie: de bodem centraal stellen
– Ervaringen gemeente Rotterdam bokashi
– Klimaatneutraal en Circulair beslissen over grond en baggerstromen
– Beoordeling (on)gelijk speelveld?

12.00u: Lunchpauze
12.45u: Naar buiten en markt

13.45u: Workshopronde 2:
– Voor- en nadelen bermmaaisel als agrarische bodem verbeteraar
– Kennisvragen Grond & Sediment
– Hoe maken we bermmaaisel en blad ook juridisch tot grondstof?
– Bodemgezondheid meten

15.00u: Koffiepauze
15.30u: Plenaire afsluiting
16.00u: Borrel/ netwerken

Download HIER een pdf van het uitgebreide programma met alle workshops